اسامی برندگان قرعه کشی خوشمزه 2020 عیدانه

اسامی برندگان قرعه کشی خوشمزه 2020 عیدانه

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی عیدانه 20-20 خشکبار محسن:

آقایان:
محمود ریحانی، سید امیر سید محمود، میرحمید حسینی، آرمین منصوری، محمد جوانی، علی صمیمی،مصطفی قبادی، حسین سرخانی، محمد ابومعاش، فرهاد اقبال صفت، محمد حسن عسگری، امین فتح الهی، حسن خاتمی طوسی، سید ابوقاسم امامزاده

خانمها:
کامین زنگنه، عاطفه صدیقی، ارغوان بهروز، مریم ایزدی، نجمه میرمجیدی، سمیه سادات سمسار

   20  سکه طلا برای 20 نفر

به همراه داشتن فاکتور و یا عکسی از ان الزامی است