مصاحبه روزنامه همشهری با کارآفرین برتر کشوری در عرصه آجیل و خشکبار جناب آقای سید محسن حسینی

مصاحبه روزنامه همشهری با کارآفرین برتر کشوری در عرصه آجیل و خشکبار جناب آقای سید محسن حسینی

  • مرجع مرجع: کاسپید
  • تاریخ درج تاریخ درج: 24 آبان 1396