خشکبار محسن اسپانسر پنجمین نمایشگاه بین المللی آجیل و خشکبار

خشکبار محسن اسپانسر پنجمین نمایشگاه بین المللی آجیل و خشکبار

خشکبار محسن اسپانسر نمایشگاه بین المللی آجیل و خشکبار، از شما به بازدید از غرفه خود
 در پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته دعوت به عمل می آورد.  


آدرس :محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
 تاریخ :13 الی 16 دی ماه 1396

  • تاریخ درج تاریخ درج: 10 دی 1396