قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1400/02/17 به شرح زیر می باشد: