قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1398/09/22 به شرح زیر می باشد: