قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1399/12/03 به شرح زیر می باشد: