قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/06/31 به شرح زیر می باشد: