قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/09/24 به شرح زیر می باشد: