قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/04/27 به شرح زیر می باشد: