قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1398/10/21 به شرح زیر می باشد: