قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1400/05/03 به شرح زیر می باشد: