قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1398/01/02 به شرح زیر می باشد: