قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1399/06/11 به شرح زیر می باشد: