قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1399/09/06 به شرح زیر می باشد: