قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1398/07/24 به شرح زیر می باشد: