قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1400/07/27 به شرح زیر می باشد: